Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 17.03.2015 //

Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Områdene langs de store elvene (Loire, Rhone) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.


Bookmark and Share