Søknad om norsk pass

Passøkere kan henvende seg til Ambassaden i Paris. Det kreves personlig oppmøte da opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved ambassaden. Fra søknaden innleveres til utlevering av det ferdige passet, må det beregnes ca. 2 uker.

Norske honorære konsulater kan ikke lenger motta passøknader. Det eneste unntaket fra denne regelen gjelder barn under 12 år. Disse søknadene kan fortsatt rettes til de honorære konsulatene.

Utenlandsbosatte anbefales å søke om pass ved opphold i Norge. Dette kan gjøres ved personlig oppmøte hos politiet. Det ferdige passet kan hentes hos politiet i Norge, ved Ambassaden i Paris eller ved et honorærkonsulat. Mer informasjon om biometriske pass finnes på politiets hjemmeside: http://www.politi.no/tjenester/pass/

Pass for voksne:

Følgende dokumenter må legges fram:

 

 • Tidligere pass. Ved tap eller tyveri fremlegges politirapport.
 • Søknadsskjema som fylles ut på stedet
 • 55 euro i sjekk, kontanter eller visa-kort 

 

Opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved Ambassaden.

Pass for barn mellom 12 og 18 år:

 

 • Tidligere pass. Ved første gangs utstedelse framlegges fødselsattest. Ved tap eller tyveri fremlegges politirapport.
 • Begge foreldres pass.
 • Søknadsskjema med begge foreldres signatur. Hvis den ene av foreldrene ikke kan møte opp, må det legges fram samtykke og gyldig legitimasjon, eller bekreftet datert kopi av gyldig legitimasjon fra den foreldren som ikke er tilstede. Samtykket kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
 • Vigselsattest eller ”Livret de famille”. 
 • 55 euro i sjekk, kontanter eller visa-kort for barn mellom 16 og 18 år 
 • 34 euro i sjekk, kontanter eller visa-kort for barn under 16 år.

 

 

Barnet må være tilstede når det søkes om pass. Opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved ambassaden.

Pass for barn under 12 år:

Samme dokumenter som for eldre barn må legges fram. Søknaden leveres til Ambassaden eller et honorærkonsulat. Ettersom pass for barn under 12 år ikke inneholder fingeravtrykk, er det ikke nødvendig å komme til en ambassade med utstyr for opptak av biometriske data. De honorære konsulatene har fortsatt mulighet til å motta søknader.

 

 

 • Ordinære passbilder (med lukket munn) godtas
 • Ved søknad om pass for barn under 3 år, må passbilde legges fram.
 • 34 euro i sjekk, kontanter eller visa-kort 

 

Barnet må være tilstede når det søkes om pass.

Personnummer

Det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen

Personnummer for barn: følgende dokumenter må legges fram:

 • Original fødselsattest. Oversettelse av fødselsattesten til norsk eller engelsk foretatt av autorisert transatør.
 • "Livret de famille" eller eventuelt foreldrenes vigselsattest
 • Attesterte kopier av foreldrenes pass 

Personnummer for voksne: følgende dokumenter må legges fram:

 

 • Original fødselsattest. Oversettelse av fødselsattesten til norsk eller engelsk foretatt av autorisert transatør.
 • Attestert kopi av søkerens pass

 

Navneendring

Fornavn og etternavn i pass-søknaden må være identisk med registrering i norsk folkeregister. Passøkere som har endret navn, sivilstatus eller adresse siden de sist fikk pass, må derfor melde fra om dette til Folkeregisteret på hjemstedet før passøknaden kan innleveres.  Søknader som innleveres med feil fornavn eller etternavn, godtas ikke.  Man må regne med ca. 2-3 uker før endringen er registrert i norsk folkeregister.

Personer som er fast bosatt i utlandet kan sende melding om navneendring direkte til følgende adresse:

 

Skatt Nord Tromsø
Postboks 6310
N- 9293 Tromsø

 

 

Søknadsskjema kan lastes ned fra følgende hjemmeside: http://www.skatteetaten.no

Franske myndigheter tar ikke i mot søknad om navne-endring fra norske statsborgere.

Personer som er født i utlandet: Bibehold av norsk statsborgerskap

Personer som aldri har hatt fast botid i Norge, kan søke om å bibeholde sitt norske statsborgerskap. Søknaden sendes via ambassaden, etter fylte 21 år, men i god tid før fylte 22 år. Søknadsskjemaet finnes på www.udi.no/statsborgerskap

 

 


Bookmark and Share