Franske myndigheter har innført full kontroll ved alle grensepasseringspunkter. For nordmenn er PASS eneste gyldige identifikasjonsdokument. Ambassaden har erfaring med at Franske myndigheter returnerer personer som ankommer grensepasseringer uten gyldig identifikasjonsdokument. Under opphold i Frankrike kan man evt. ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan...

Les mer

I henhold til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet. Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer.

Les mer

Passøkere kan henvende seg til Ambassaden i Paris. Det kreves personlig oppmøte da opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved ambassaden. Fra søknaden innleveres til utlevering av det ferdige passet, må det beregnes ca. 2 uker.

Les mer