I henhold til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet. Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer.

Les mer

Passøkere kan henvende seg til Ambassaden i Paris. Det kreves personlig oppmøte da opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved Ambassaden. Åpningstidene ved Ambassadens konsulatavdeling: kl. 09.00 - 12.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag stengt.Fra søknaden innleveres til utlevering av det ferdige passet, må det beregnes ca. 2 uker.

Les mer