Torsdag 24 september fra kl. 10:00 til kl. 13:00 er det mulig å søke norsk pass ved konsulatet i Nice. En representant fra ambassaden vil være tilstede for biometriopptak.

Les mer

I henhold til passloven, er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet. Fødselsnummeret består av passøkers fødselsdato og et personnummer.

Les mer

Passøkere kan henvende seg til Ambassaden i Paris. Det kreves personlig oppmøte da opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) blir gjort ved ambassaden. Fra søknaden innleveres til utlevering av det ferdige passet, må det beregnes ca. 2 uker.

Les mer