Bistand til nordmenn

Utenriksdepartementet ber nordmenn som oppholder seg i Paris, om å utvise forsiktighet og følge råd fra politiet, lokale myndigheter og holde seg orientert om utviklingen i situasjonen via media. Les mer

Råd angående forholdsregler ved reise i utlandet, og bistand du kan forvente å få fra utenriksstasjonene. Les mer

Publikum i Frankrike som ringer ambassaden utenom åpningstid vil automatisk bli overført til UDs operative senter. Les mer

Kirkens SOS, Norges største krisetelefon, er også et tilbud til nordmenn i utlandet. Den er åpen for alle. Ved å ringe + 47 815 33 300, får du noen å snakke med. Les mer

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Les mer

Etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett § 8, taper norsk borger automatisk sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år dersom vedkommende før den tid: aldri har bodd i riket, eller aldri har hatt tilhold her som tyder på samhørighet med Norge. I medhold av annet punktum i lovens § 8, kan norsk borger som er født i utlandet søke om å få beholde sitt norske statsborgerskap... Les mer

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap). Les mer

Alle som vil inngå ekteskap ved den norske ambassade må først prøve ekteskapsvilkårene ved norsk folkeregister. Det samme gjelder for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg hos FRANSK vigsler. I Frankrike er det kun den borgerlige vigsel som regnes som gyldig. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni etter at paret er lovformelig gift. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Hva er kildeskatt? Kildeskatt er skatt som en person betaler til den staten der inntekten kommer fra. Kildeskatt på pensjon betyr altså at pensjon fra Norge, som sendes til folk som har flyttet permanent ut av landet, blir skattlagt her. Hvilke inntekter skal kildeskatt på pensjon omfatte? Kildeskatt på pensjon skal bare omfatte inntekter som er skattepliktige mens en person er bosatt i Norge.... Les mer

Photo: CC0 - Jacqueline Macou.

Mindreårige barn som reiser ut av Frankrike uten følge av en eller begge sine foreldre må fra 15. januar 2017 vise fram følgende dokumenter: Les mer

1/ Husk gyldig pass og reiseforsikring før du drar. 2/ Registrer deg på www.reiseregistrering.no . 3/ Følg også med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon på sosiale media. 4/ Ha alltid kopi av passet på innerlomma. Pass og returbillett legges i safen på hotellet. 5/ Skriv ned adressen på hotellet ditt før du forlater det og ta gjerne med et lite bykart. 6/ Lad telefonen før du begir deg av... Les mer

Fra og med 1. november 2015 er det ikke mulig å betale med kontanter ved ambassaden. Kort, sjekk eller bankoverføring er eneste betalingsmåte fra denne dato. Nous vous informons qu’à compter du 1er novembre 2015, l’ambassade ne sera plus en mesure de prendre les règlements en espèce. Seul les paiements par carte bancaire, chèque et virement bancaire seront acceptés.  Les mer