Næringslivets samfunnsansvar i Frankrike

Sist oppdatert: 10.02.2014 // Frankrike fokuserer i dag, som flere og flere europeiske land, mer på næringslivets samfunnsansvar enn tidligere. Ansvaret for CSR er delt mellom tre departementer: departementet for miljø, bærekraftig utvikling, transport og bolig, finans- og industridepartementet og fransk UD. Sistnevnte har opprettet en egen CSR-ambassadørstilling, som for tiden innehas av Michel Doucin.

Fransk lovgivning i forhold til næringslivets samfunnsansvar

Frankrike har flere lover som dekker bedrifters samfunnsansvar, bl.a. mht. korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsstandarder og miljø. Frankrike deltar aktivt i EU, FN, ILO og OECD med å utvikle standarder for næringslivets samfunnsansvar. Frankrike har hatt en representant i UN Global Compact Board siden 2006.

 

Lover i Frankrike som kan nevnes er lov om nye økonomiske reguleringer (NRE-loven). Artikkel nr 116 i denne loven krever at bedrifter skal inkludere i årsrapporten hvordan bedriftens aktiviteter påvirker samfunnet.

”Miljøloven” Grenelle I, har som hensikt å skape mer miljøvennlige konsument- og produksjonsmetoder. Artikkel 53 i Grenelle I har som hensikt å være en utvidelse av NRE-loven nevnt ovenfor.  Bedrifter må rapportere om deres bidrag til bærekraftig utvikling. Den franske staten ønsker å etablere miljøindikatorer, slik at man kan sammenligne bedrifter på bakgrunn av miljøinnsats. Artikkel 54 i den samme loven skal sikre at konsumenter får informasjon om produktet og emballasjens effekt på miljøet og sosiale forhold. Artikkel 225 i loven Grenelle II fra 2010 skal den franske staten publisere en statusrapport på dette området hvert tredje år fra og med 2011.

Når det gjelder korrupsjonslovgivning, mener Transparency International i Frankrike at det tar for lang tid før en bedrift blir dømt for korrupsjon, selv om Frankrike i utgangspunktet har strenge lover på området.

 

Kontaktinformasjon

Observatoire sur la responsabilité soicétale des entreprises (ORSE)
Frankrike har en egen organisasjon for overvåkning av næringslivets samfunnsansvar, Observatoire sur la responsabilité soicétale des entreprises (ORSE). Denne organisasjonen består av et tredvetalls store bedrifter, fagforeninger og gjensidige forsikringsselskap. Deres mål er blant annet å samle inn informasjon om næringslivets samfunnsansvar og ansvarlige investeringer i Frankrike og i utlandet, samt å analysere og spre denne informasjonen. De har som mål å skape en beste praksis for Frankrike og nærliggende land. Noen av medlemmene er BNP Paribas, Danone, LVMH og Total.

Kontakt
ORSE
25 rue du Charolais 75012 Paris
Tlf : +33 1 43 46 02 22
Epost : contact@orse.org
http://www.orse.org

 

Entreprises pour l’Environnement (EpE)
EpE er en organisasjon bestående av et førtitalls store bedrifter som ønsker å ta hensyn til miljøet i deres strategiske beslutninger. Medlemmer er blant annet Air France, La Poste, PSA Peugeot Citroen, Societé Generale og Michelin.

Kontakt
Entreprises pour l’Environnement
50 rue de la Chaussée d'Antin Paris 75009
Tlf : +33 1 49 70 98 50
Fax : +33 1 49 70 02 50
Epost : contact@epe-asso.org
http://www.epe-asso.org

 

Le pacte mondial
FNs Global Compact har et nettverk i Paris som kalles Forum des Amis du Pacte Mondial en France. Det ble startet i 2004. Målet med dette forumet er å støtte og bistå bedrifter og samfunn med å innføre de ti prinsippene til Global Compact. Det er også et mål å finne flere medlemmer som ønsker å følge disse ti prinsippene. 1. februar 2014 var det 890 medlemmer fra næringslivet, som gjør Frankrike til det nest største nettverket i verdenssammenheng. Liste over ti prinsipper som skal følges av medlemmene i FN Global Compact: http://www.pactemondial.org/liste-des-10-principes.html

Kontakt
Le pacte mondial
29 rue de Lisbonne 75008 Paris
Tlf : +33 1 53 23 87 20
Fax : +33 1 47 23 79 01
http://www.pactemondial.org

 

Transparence international France
Transparence international i Frankrike jobber for å bekjempe korrupsjon og øke åpenheten i det franske samfunnet. TI Frankrike ønsker også å støtte TIs overordnede arbeid med bekjempelse av korrupsjon i fattige land.

Kontakt
Transparence-International (France)
41 rue Ybry 92 200 Neuilly-sur-Seine
Tlf : +33 1 55 61 37 90
Fax : +33 1 46 24 40 80
Epost: transparence@free.fr
http://www.transparence-france.org

 

Fransk kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper

Kontakt
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique Service des Affaires Multilatérales et du Développement
Sous-direction des affaires financières internationales et du développement
139, rue de Bercy
75572 Paris cedex 12
Tlf : +33 1 44 87 73 60 Fax:+33 1 53 18 76 5
E-post: pointdecontactnational-France@dgtresor.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/pcn

 

Aktiviteter i regi av utenriksstasjonen

CSR tas opp på relevante møter i ambassadens Team Norway-nettverk og i det stedlige handelskammer (hvor ambassaden er representert i styret).


Bookmark and Share