Bistand og tjenester til norsk næringsliv i Frankrike

Den norske ambassaden i Paris arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til franske motparter.

Ambassaden i Paris støtter norsk næringsliv i Frankrike ved å være en aktiv dialogpartner og gjennom rådgivning om franske forhold, politiske prosesser, og fransk økonomisk politikk. Dette gjør vi i nært samarbeid med norske institusjoner som Innovasjon Norge og det norsk-franske handelskammeret. For mer detaljert markedsinformasjon og undersøkelser henvises det til Innovasjon Norges Pariskonto... Les mer

Ambassadørens residens benyttes til arrangementer og mottakelser som i vid forstand bidrar til å utvikle nettverk eller fremme samarbeid mellom Frankrike og Norge. Residensen kan etter nærmere avtale også benyttes til næringslivsarrangementer. Formålet er å bidra til fremme av norsk næringsliv i Frankrike, samt profilering av Norge eller norske produkter. Les mer

Som en del av vårt arbeid med å styrke norsk-fransk samarbeid, støtter ambassaden i Paris utvikling av nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene. Som del av dette arbeidet har ambassaden bl.a. bistått nærings- og forskningsklynger i etableringen av kontakt med franske motparter. Dette gjelder bl.a.: • Oslo Cancer Cluster og Cancer Bio-Santé Toulouse • Oslo Renewable Energy and Envi Les mer

Regjeringen lanserte «Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter» i oktober 2015. Handlingsplanen er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper og presenterer regjeringens forventninger til norske selskaper i utlandet. Les mer

Innovasjon Norges Paris-kontor yter bistand til norske bedrifter på det franske markedet og arbeider for å fremme norsk reiseliv i Frankrike. Gjennom rådgivning hjelper Innovasjon Norge bedrifter med å lykkes på det franske markedet blant annet ved å tilby markedsinformasjon, partnersøk, møteassistanse og nettverksarrangementer.. På turismesiden tilbys markedsførings- og rådgivningsaktiviteter... Les mer

Nærings- og fiskeridepartementet – Ministère de commerce, d’industrie et de pêcherie ww.regjeringen.no/nb/dep/nfd.html?id=709 Nortrade – Le portail officiel norvégien de commerce http://www.nortrade.com Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – Confédération des entreprises norvégiennes http://www.nho.no Statitisk Sentralbyrå (SSB) – Statistiques de Norvège http://www.ssb.no Innovation Norway -... Les mer