Økonomi og næringsliv

BNP 2015: 2 184 milliarder Euro / 19 553 milliarder NOK BNP vekstrate 2015 : 1,1 % BNP per innbygger 2015 : 33 000 Euro / 295 449 NOK Arbeidsledighet september 2015 : 10,6 % Det er en sterk politisk vilje i Frankrike til å forsvare eurosamarbeidet, og Frankrike har sammen med Tyskland spilt en sentral rolle når det gjelder å få på plass robuste mekanismer innenfor EUs økonomiske styringsagend Les mer

Frankrike var i 2015 Norges syvende største handelspartner, fjerde største eksportmarked, og åttende største importmarked. Norge har et betydelig handelsoverskudd på grunn av eksport av olje og gass. Norsk eksport til Frankrike var i 2015 på 52,8 milliarder NOK, mens import fra Frankrike beløp seg til 20,2 milliarder NOK. Det norske handelsoverskuddet medregnet olje- og gasseksport er på 30... Les mer

I likhet med stadig flere europeiske land fokuserer Frankrike i dag mer og mer på næringslivets samfunnsansvar. Ansvaret for CSR (på fransk RSE) er delt mellom tre departementer: Departementet for miljø, bærekraftig utvikling og energi, Departementet for økonomi, produktiv utvikling og IKT samt Utenriks- og utviklingsdepartementet. Et eget sekretariat for CSR ble opprettet under Statsministeren... Les mer

Den norske ambassaden i Paris arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og...