Økonomi og næringsliv

BNP 2015: 2 184 milliarder Euro / 19 553 milliarder NOK BNP vekstrate 2015 : 0,3 % BNP per innbygger 2015 : 33 000 Euro / 295 449 NOK Arbeidsledighet september 2015 : 10,6 % Det er en sterk politisk vilje i Frankrike til å forsvare eurosamarbeidet, og Frankrike har sammen med Tyskland spilt en sentral rolle når det gjelder å få på plass robuste mekanismer innenfor EUs økonomiske styringsagenda.... Les mer

Frankrike er Norges femte viktigste handelspartner, fjerde største eksportmarked og åttende største importmarked. Norge har et betydelig handelsoverskudd på grunn av eksport av olje og gass. Norsk eksport til Frankrike var i 2013 på 57,7 milliarder NOK, mens import fra Frankrike beløp seg til 17,7 milliarder NOK. Det norske handelsoverskuddet medregnet olje- og gasseksport er på 40 milliarder NOK. Les mer

I likhet med stadig flere europeiske land fokuserer Frankrike i dag mer og mer på næringslivets samfunnsansvar. Ansvaret for CSR (på fransk RSE) er delt mellom tre departementer: Departementet for miljø, bærekraftig utvikling og energi, Departementet for økonomi, produktiv utvikling og IKT samt Utenriks- og utviklingsdepartementet. Et eget sekretariat for CSR ble opprettet under Statsministeren... Les mer

Den norske ambassaden i Paris arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og...