Økonomi og næringsliv

BNP 2015: 2 181 milliarder Euro / 19 526 milliarder NOK BNP vekstrate 2015 : 1,3% Arbeidsledighet 2015 : 10,4% (fastlands-Frankrike: 10,0%) Den økonomiske situasjonen i Frankrike er, i likhet med flere land i eurosonen, utfordrende. Den franske økonomien har i en lengre periode vært preget av svak økonomisk vekst, høy gjeld, høyt budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og svekket konkurr Les mer

Frankrike var i 2015 Norges syvende største handelspartner, fjerde største eksportmarked, og åttende største importmarked. Norge har et betydelig handelsoverskudd på grunn av eksport av olje og gass. Norsk eksport til Frankrike var i 2015 på 52,8 milliarder NOK, mens import fra Frankrike beløp seg til 20,2 milliarder NOK. Det norske handelsoverskuddet medregnet olje- og gasseksport er på 30... Les mer

I likhet med stadig flere europeiske land fokuserer Frankrike i dag mer og mer på næringslivets samfunnsansvar. Ansvaret for CSR (på fransk RSE) er delt mellom tre departementer: Departementet for miljø, bærekraftig utvikling og energi, Departementet for økonomi, produktiv utvikling og IKT samt Utenriks- og utviklingsdepartementet. Et eget sekretariat for CSR ble opprettet under Statsministeren... Les mer

Den norske ambassaden i Paris arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og...