Praktikantene fra vårsemesteret 2017: Martin Uleberg (t.v) og Ida Karoline Kristoffersen (t.h). 
Photo: Hege Klaseie.Praktikantene fra vårsemesteret 2017: Martin Uleberg (t.v) og Ida Karoline Kristoffersen (t.h). Photo: Hege Klaseie

Praktikantplasser ved ambassaden i Paris høsten 2017

Dernière mise à jour: 13.02.2017 // L'Ambassade Royale de Norvège à Paris recherche deux stagiaires norvégien(ne)s pour l’automne 2017. Det utlyses herved to praktikantplasser ved den norske ambassaden i Paris – en fin mulighet til å se forholdet mellom Frankrike og Norge fra innsiden!

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det vektlegges derfor at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan arbeidet i utenrikstjenesten fungerer. Praktikantordningen ved ambassaden i Paris er ment for norske (viderekomne) studenter fra norske eller utenlandske læresteder godkjent av Lånekassen. Praktikantene ved ambassaden i Paris tar del i ambassadens vanlige arbeidsoppgaver under veiledning av det faste personalet. Praktikantstillingene er fordelt mellom ambassadens politiske- og økonomiske seksjon, og kultur- og kommunikasjonsseksjonen, men begge forutsettes å være fleksible og delta etter behov i ulike arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Ambassadens kultur- og kommunikasjonsseksjon har ansvar for presse- og kommunikasjonsarbeidet på vegne av hele ambassaden og har faglig ansvar for å fremme norsk kultur i Frankrike. Praktikanten har oppgaver innen informasjon og kommunikasjon, utforming av artikler til ambassadens hjemmeside, nyhetsbrev og sosiale medier. Praktikanten vil også engasjeres direkte i utadrettede prosjekter og kulturarrangementer.

Ambassadens politisk/økonomiske seksjon har ansvar for en rekke politikk- og fagområder. Praktikanten følger aktuelle spørsmål innen politikk og økonomi ved å innhente informasjon og forberede rapporter om spesifikke tema. Hun/han vil delta på konferanser og møter og vil engasjeres i ambassadens utadrettede prosjekter. Praktikanten oppdaterer og lager artikler til ambassadens hjemmesider på det politiske og økonomiske området.

Praktikantene ved ambassaden må beherske både norsk og fransk meget godt skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne. Å ha hatt et lengre opphold i et franskspråklig land vil derfor være fordelaktig. I vurderingen av søkerne vil det bl.a. bli lagt vekt på kunnskap om Frankrike, kunnskap om politiske og økonomiske forhold i Norge, om forbindelsene mellom Norge og Frankrike og om internasjonale forhold generelt. Studieresultater og annen relevant erfaring blir også tillagt vekt.

Praktikantoppholdet varer fra 3. juli (med mulighet for å avtale noe senere oppstart ved behov) til og med 22. desember. Praktikantene vil bli gitt et eget stipend som p.t. er på 12 000 NOK/mnd. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris. Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen.


Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Besøk også http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis.

 

Fristen for søknad om praktikantopphold for høsten 2017 er 10. mars 2017.
Søknad for praktikantstillingene ved ambassaden sendes med kortfattet CV og karakterutskrifter til emb.paris@mfa.no. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden kan rettes til Hege Klaseie (+33 1 53 67 04 25, Hege.Klaseie@mfa.no) eller Inga M. W. Nyhamar (+33 1 53 67 04 21, Inga.Marie.Weidemann.Nyhamar@mfa.no).

 

Praktikanter våren 2017:

Anja Grøner Krogstad har en bachelorgrad i historie fra Université Paris-Sorbonne (Paris IV) og er mastergradsstudent i journalistikk på Goldsmiths, University of London. Hun har bodd i Frankrike som ung og gått på barne- og ungdomsskole i Sør-Frankrike. Anja er praktikant på ambassadens kultur- og kommunikasjonsseksjon.  

Ida Karoline Kristoffersen er mastergradsstudent i oversettelse, som inkluderer oversetterstudiet ved École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (Sorbonne Nouvelle, Paris). Hun har en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo, med fordypning i litteratur og fransk lingvistikk. I løpet av studiene var hun utvekslingsstudent ved Université de Caen Basse-Normandie. Ida er praktikant på ambassadens kultur- og kommunikasjonsseksjon.

Martin Uleberg har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i europeisk politikk. I løpet av studiene har Martin vært tillitsvalgt på heltid ved studentparlamentet ved UiO  Han gikk tre år på fransk videregående ved den norske seksjonen i Rouen. Martin er praktikant på politisk og økonomisk seksjon.

 


Bookmark and Share